top of page

TEORIE

bc_studium.jpeg

Snažit se pomoci někomu, kdo je v nouzi, mít odvahu a obětavost zasáhnout, aniž bychom uvažovali o možné slávě nebo nějaké odměně, by mělo být součástí každého zdravého jedince.

Je nutné pochopit, že pokud táhneme za jeden provaz, tak máme vždy větší šanci na přežití. Životní příběh: v buši žili spokojeně čtyři vodní buvoli, které chodil pravidelně kontrolovat tygr. Tygr, jak je známo, je lovec ze zálohy, na svoji kořist číhá skrytý v houští. Vyhlídl si tyto buvoli pomocí skvělého sluchu a zraku, který má. Pokaždé, když chtěl zaútočit, buvoli se stáhli k sobě, a tím tygrův útok odvrátili. Jednoho dnes se buvoli mezi sebou pohádali a rozdělili se každý do jiného kouta buše. Tygr okamžitě jednoho po druhém napadl svým krátkým rychlým sprintem, zabil každého buvola prokousnutím krku a odtáhl na skryté místo, kde je sežral.

Jsme akreditované i autorizované středisko od roku 2011. S novým zákonem od r. 2015 jsme oprávněni díky autorizaci pořádat i celorepublikové zkoušky, na základě kterých je možné získat živnostenské oprávnění. Naším záměrem a cílem bylo vytvořit vzdělávací program pro zájemce o problematiku bezpečnosti a připravenosti na krizové situace a všem, kteří se tím chtějí zabývat podrobněji a mají touhu se stát produktivním ochráncem.

Vytvořili jsme pyramidu bezpečí a jako první v ČR o specifické odbornosti jako jsou: použití gradační stupnice síly, práce s nožem, golokem, použití zásahové deky (je to náš patentovaný produkt), střelecké základy a další školení, odborné kurzy a semináře akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které vás obohatí a posunou v praxi tím správným směrem, jelikož máme letité zkušenosti z terénu a školících programů po celém světě (USA, Hong Kong, Kongo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

NEBEZPEČÍ

Studium teorie

SOUSEDE POZOR

Studium teorie

JAK NA TO?

Studium teorie

TRASY NEBEZPEČÍ

Studium teorie

ŘEŠENÍ

Studium teorie

DOKUMENTACE

Studium teorie

HLAVNÍ HROZBY

Studium teorie

KONTROLA SÍLY

Studium teorie

TRÉNINK

Studium teorie

BEZPEČNOSTNÍ REAKCE

Studium teorie

AKCE - REAKCE

Studium teorie

VÝUKOVÁ JEDNOTKA

Studium teorie

bottom of page