top of page

Vzdělání

Aktualizováno: 18. 9. 2022Dobrý člověk musí být vzdělaný a jeho velkou výhodou je také to, že se vzdělává po celý svůj život. Vzdělanost je cesta k úspěchu i poznání, jak chutná realita vašich splněných snů. Žijeme dnes ve 21. století a bohužel musíme jít neustále ruku v ruce s novými technologiemi a držet s nimi krok. Reálné naplňování osobního vzdělání, technického rozvoje, návyků, zdrojů a plánů nejsou otázkou, ale stávají se odpovědí na otázku „víte, co chcete.” Jde zde i o načerpání vlastních duchovních zkušeností v poznání zcela jiného světa. Nejde pouze o materiální myšlení, ale o nalezení vln v kosmickém oceánu. Smysl života spočívá již ve vašich myšlenkách. Mnoho lidí z vás nesmyslně vyčerpává sílu života na to, aby v materiálním světě dosáhli uspokojení svého vlastního ega, aby získali moc nad svými stíny a nahromadili si pozemské bohatství. Pokud si jako dobrý člověk vypracujete i duchovní pohled na svět, načerpáte znalosti o tomto světě a o sobě samém, kdy pracujete neustále na sobě, tak se zajisté měníte. Nejste pouze nádobou na vodu, která čeká na své naplnění a která má již předurčený tvar. Toužíte být vodou, která se svými pocity dokáže přizpůsobit jakékoliv nádobě, a tak se stáváte duchovně vyzrálým člověkem. Je to přechod do kvalitativně jiného stavu, stavu opravdové svobody. Jak najít odpověď na tyto důležité otázky? Jak pochopit sebe, svou duši, a jak nastavit hlavní směr svého života? Pokud se chcete opravdu věnovat vlastnímu i duchovnímu rozvoji, v prvé řadě musíte dát disciplínu svým myšlenkám. Ano, zase ta DISCIPLÍNA! Je známo, že každý člověk prožívá svoji realitu dle své volby a vnitřního vnímání. Jste osobnost a pro tento svět jste prospěšnější mnohem více, když se sami stanete příkladem pro ostatní. Víte, že duše je součástí lidské bytosti. Je to portál přímého spojení mezi vámi a duchovním světem. Vaše duchovní cesta je mnohaletá konstrukce v každém dni za pomoci duchovních nástrojů pro získání čistoty myšlenek, skutků a reakcí.


„Nauč se na to připravit, pochop vliv a začni.“


Nacházíte se na duchovní vlně a věnujete se poznání sebe sama v duchovních praktikách v rozšířeném stavu vědomí. Během vámi zvolených meditací cítíte, že vaše vědomí vystupuje až za obvyklé hranice chápání světa. A co je nejdůležitější, zažíváte pocity radosti, štěstí, jež vychází z vaší duše směrem ven, tedy z vašeho nitra, z hloubky pocitů ven do okolního světa. Právě tento pocit váš mozek identifikuje jako pocit nadpozemského štěstí, radosti a svobody. Vaše vědomí se stává jasným a zřetelným. Všechny pozemské problémy vypadají jako hlouposti v porovnání s pocitem všudy přítomného klidu. I vaše nálada se samozřejmě stává svěží a činy se naplňují skutečnou silou. Nikdo na tomto světě není stejný, každý z nás jsme individuální originál, lišíme se zvláštnostmi naší struktury, naší genetické výbavy, naším charakterem, talentem, pílí a mnoha dalšími vlastnostmi. Každý z nás máme naše individuální zvláštnosti nejen ve své viditelné, ale i v neviditelné struktuře. Zjednodušeně řečeno, každý máme to, co nám příroda přidělila. Bohužel mnoho z nás dnes jako průvodci duchovní cesty tak často neslouží. Bez televize nic nevidíte, prázdná slova nic neříkají, knihy jiných čtete a tu vaši nepíšete a řekou proti proudu jdete. Mnozí z vás slepě sloužíte pouze živočišnému rozumu. Je třeba žít duchovním spoluutvářením, sloužit duchovnímu světu. Teprve tehdy jako člověk uvidíte události, pochopíte ostatní a dokážete psát vaši osobní knihu z pozice pozorovatele.


„Zastav svůj dech na 1 minutu. Pokud to nedokážeš, více trénuj svoji duchovní cestu.“


V průběhu životního cyklu velké neštěstí přichází právě tehdy, když na vás leží odpovědnost za rodinu a děti. Nejde o to, kolik můžete zajistit svým dětem materiálního bohatství. Jde především o to, kolik jim dokážete předat duchovních hodnot vaším vlastním příkladem. Nezapomínejte, že děti nejsou a nikdy nebudou vaše osobní vlastnictví, ani berla, o níž se plánujete opírat ve stáří. V první řadě to jsou osobnosti, které mají vědomí jako čistý a nepopsatelný list. Dostaly se na tento svět stejně jako všichni, aby dostali šanci na duchovní osvobození. Tyto nové osobnosti sledují a přejímají fakticky již od útlého věku všechny životní zkušenosti předešlých generací od lidí, kteří pro ně představují autoritu, a to především od svých rodičů, kteří jim v mnohém jdou příkladem. Je nezbytné začít vzděláním jednoduše u sebe sama. Budete-li jako dobrý člověk chápat smysl života i smysl vašeho duchovního rozvoje, budete se kvalitativně měnit i vy sami. A budou-li znalosti dobrého člověka dostupné pro mnohé lidi zde na této zemi, pak se i společnost celkově dříve či později změní.


Jak jste na tom s vašimi duchovními znalostmi?


„Staň se tvořitelem vlastní image, než abys byl pouhým stínem dnešní společnosti, která tě uzavírá v bludném kruhu, VZDĚLÁVEJ SE.“

66 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page