top of page

Všichni máme v sobě Draka

Aktualizováno: 18. 9. 2022


At’ už je jedná o draka pána jeskyní, oceánů, vzdušného prostoru nebo draka z nitra země, všichni máme v sobě jednoho a ve výjimečných případech, někteří z nás mají v sobě a ovládají draků více. Odraz obrazu našeho draka se zobrazuje jeho tělesnou konstrukcí a celistvé naši vnitřní energie. Jde o schopnost jednat spontánně a při tom si zachovat podvědomí sebekontroly, umět překročit svůj stín a spojit se s úrovní vědomí Země i vědomí Vesmíru. Obraz duševního světa se odráží ve světě fyzickém, vnímatelném pomocí smyslů, tento odraz umocňuje psychické síly nebo psychické slabosti člověka, je ve fyzickém světě obsažen tak dlouho, dokud sami svůj vnitřní duševní obraz nezměníme.


Latinský výraz draka je „dracon“ což v překladu znamená dívat se, vidět, být na stráži a v případě nutnosti i vzplanout pro nutnou obranu, a při tom si zachovat tvář ochránce. Drak má výjimečné schopnosti ovládat, jak pozitivní tak i negativní energii a jako jeden z mála je dokáže efektivně propojit. My máme jedinečnou schopnost a to, že můžeme ve svých snech s draky létat. V našich snech je možné vše, nejsme omezeni žádnými fyzickými zákony. Co je také důležité, že si z našich nočních cest můžeme vědomě přinést načerpané poznatky a přenést je do našeho osobního života. Naprosto vše, je ve světě propojeno vazbami, které se vzájemně ovlivňují.

Když jsem opustil cizineckou legii, také jsem si nechal vytetovat draka s pěti modrými hvězdami a to z důvodu poděkování mému tělu, že mě vždy podrželo v těžkých chvílích a já se mohl na něj vždy na 100% spolehnout. Respekt k překonání bolesti v průběhu tetování a myšlenkou, že moje tělo chce razítko draka a pevně dosaženého cíle. Konečný pocit je silný a také po celý zbytek života motivačním procesem, kdy neustále positivně komunikujeme a máme porozumění se svým tělem. Boj s drakem představuje překážku, kterou musíme překonat sami v sobě, abychom nalezli probuzené ego uvědomující si čistotu duše.


Drak je dnes také symbolem IAODG, který je pokračováním motivace a životní cesty už ne mojí osobní, ale stává se motivací pro všechny jedince, kteří se ztotožňují s posláním IAODG. IAODG se podle svých slov a činů snaží ukázat a uplatnit reálnou chybějící cestu pro většinu slušných občanů a to ne jenom u nás, ale i v zahraničí. Já hledám neustále další mety a cíle, které nejsou běžně dosažitelné, tak abych si na konci života mohl s klidem říct, že můj přístup k životu byl výjimečný. Tím, že člověk dělá, v to co věří a dělá to poctivě, vždy přinese odměnu. Je pravdou, že cesta bývá většinou těžká a dlouhá, já ji obětoval 15 let v cizinecké legii a dnes i svůj celoživotní styl.

Dračí energie je naše vnitřní síla v podobě nebeského dechu, je to vnitřní všeobjímající láska, která je soucitná ke všemu, co považujeme za světelné, a také ke všemu, co považujeme za temné. Všechny tyto aspekty jediné věci spojuje modrá barva oceánu a modrá barva nebe, modrá ve všech odstínech. Mezi tím vším stojí světlo, neboť ve stínu světla se za temné noci oceán i obloha projevují ve všech odstínech šedé a černé barvy. Dračí energie je považována za znamení něčeho nového, je symbolem vycházejícího Slunce.

Každý s něčím občas bojujeme, každé životní období je jiné, někdy je náš vnitřní drak unavený a uzavřený do sebe, spokojenost a vnitřní klid se pravidelně střídá se všemi možnými projevy vnitřních bouří. Někdy je naše dračí energie stočená do klubíčka a v klidu spí, jindy se projevuje jako silný vnitřní hlas, jako neutuchající vášeň nebo jako ohnivá síla. S dračí energií ale za všech okolností zacházíme s rozvahou a s respektem. Vnější dračí síla v přírodě se projevuje podobně, někdy v klidu dřímá v nitru země, jindy o sobě dává hlasitě vědět. V současnosti je dračí energie na vzestupu, nahlížíme do dimenzí, kde se nachází tvořivé území dračí síly, tyto dimenze se nám otevírají přímo před očima. Někdo tuto energii vnímá, jako kreativní dračí sílu pro Pyramidu bezpečí.

75 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page