top of page
hero41.png

Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává.

KONCEPT BEZPEČÍ

Cílem konceptu je klást velký důraz na fair play, čest, hrdost a národnostní cítění. Prohlubovat u naší mládeže hlavně etickou stránku, která se průběžně doplňuje se stránkou fyzickou a ty se stávají nerozlučnou dvojicí pro vývoj mladého člověka. Trénink a výkon, to je to co v české tělovýchově převažuje, ale chybí v řadě případů ten hlubší podtext, který naleznete právě v našem konceptu Ochránce. Jde zde nejen o všeobecnou tělovýchovnou průpravu, někdy i doplněné s prvky bojových sportů, ale a to hlavně o výchovu k sebepoznání, hrdosti, porozumění, národnímu cítění a smyslu pro spravedlnost a fair play.

Hlavní body konceptu bezpečí

Kotva 1

KONCEPT OCHRÁNCE

Za vývojem konceptu český ochránce zaměřený pro školy stojí Stanislav GAZDIK - nadšený sportovec, legionář, otec, kouč a válečný veterán a celý jeho tým specialistů. První aktivity jeho výcviku se datují od roku 2006 v Praze po jeho návratu z cizinecké legie, kde strávil celkem 17 let. Jeho letité zkušenosti a výjimečné know how, kdy vytvořil kurzy šité na míru pro dnešní dobu a které jsou vedeny v pozitivním a přátelském prostředí tak, aby se pohybem rozvíjela nejen motorika těla, ale aby se stimuloval i technický rozvoj jedinců v oblasti prevence a bezpečnosti. Hlavní prioritou je motivovat jedince k tomu, aby dosáhly svého vlastního, realistického cíle i s pomocí našeho hesla: “Dělej to, co ti tělo dovolí.” Více než dvacetileté naše zkušenosti umožňují nám a dalším, pracovat dle komplexní metodiky, na jejímž základě jsou sestavovány tréninkové plány lekcí konceptu, které na sebe navazují a umožňují jedincům se postupně zdokonalovat. Jedinci, tak získávají sebejistotu a důvěru ve své schopnosti, kterou si v sobě ponesou po celý život.

 

Koncept český ochránce, byl realizován speciálně a to v první řadě pro mimoškolní aktivitu formou zábavných kroužků. Převládá zde hlavně stránka etická, která se průběžně doplňuje se stránkou fyzickou a stávají se nerozlučnou dvojicí pro vývoj mladého člověka. Trénink a výkon, to je to co v české tělovýchově převažuje, ale chybí v řadě případů ten hlubší podtext, který naleznete právě v tomto konceptu. Máme know-how a letité působení ve světě, jsme zapálení a máme smysl pro spravedlnost, pro rodiče je to šance dát možnost svým dětem komplexní rozvoj s prvky drilu i vojenské přípravy, které se v budoucnu budou určitě hodit. Koncept český ochránce, je nejen všeobecná tělovýchovná průprava s prvky bojových sportů, ale i výchova k sebepoznání, hrdosti, porozumění, smyslu pro spravedlnost a fair play. Naše programy připravuje mladé jedince a buduje základní kameny pro budoucí reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince. Budování osobnosti, návyků, disciplíny, postupů a připravenosti.

legym_J1.png

1. Skupina 6 - 8 let

SEZNAMOVACÍ ABECEDA OCHRÁNCE - S1

 

Cílem programu seznamovací abecedy ochránce pro školáky je všestranná motorická pohybová průprava při využití prvků základní gymnastiky, pohybových her a překážkových drah. Dáváme dětem možnost uvolnit přemíru jejich energie tím správným směrem a hravou formou je postupně učit správnému pohybu a motorice, aby využily tuto etapu svého vývoje co možná nejlépe. Forma společného cvičení, které pozitivně ovlivňují děti.

legym_J2.png

2. Skupina 9 - 12 let

ZÁKLADNÍ ABECEDA OCHRÁNCE - S2

 

Školáci jsou dychtiví a program základní abeceda ochránce učí především dál a hlouběji rozvíjet pozitivní energii, chuť k pohybu, poznání všeho nového, učení všeho nového a kdy jsou školáci připraveni přijímat nové výzvy a posouvat dál své hranice možností. Nové cviky a dovednosti si postupně osvojují a zdokonalují je. Jsou silnější, připravují se čelit možné agresivitě, napětí mezi svými vrstevníky. Učí se překonat strach z neúspěchu a motivaci ve snaze jít dál a nevzdávat se. Rozvíjí se vnímání, myšlení, učení a také schopnost komunikace a cti mezi sebou, učí se řešit spory a získávat nové vztahy a týmového ducha.

legym_J3.png

3. Skupina 13 - 15 let

TAKTICKÁ ABECEDA OCHRÁNCE - S3
 

Program taktická abeceda ochránce má svoji propracovanost a promyšlenost. Hlavní důraz je kladen na to, jak můžou děti motivovat ostatní kolem sebe. Ze základů vývojové psychologie a motoriky je dáno, že dítě chce dosáhnout na to, co umí, nebo má ten druhý. Vedeme boj proti obezitě a díky našemu programu si můžeme říct, že úroveň zapojených dětí je skvělá. Děti mají chuť se hýbat a mají vůli být lepšími osobnostmi s větší motivaci a pocitem bezpečí.

abeceda_seznam.png

Abecední seznam hlavních aktivit konceptu ochránce

Koncept ochránce vám umožní transformaci těla i ducha k získání pravé vášně a správné komunikace s vaším tělem. Proč tedy nevyužít situaci a nevytvořit takové prostředí, které lidem umožní aktivně sportovat a udržovat si tak kondici a bezpečnostní připravenost.

Celý koncept ochránce je do detailu zpracován, každá aktivita i činnosti jsou tématicky naprogramované. 

Mám zájem o koncept bezpečí

Děkuje že máte o nás zájem

bottom of page