top of page
screenshot_01_edited.jpg

LIVE - MEDIA

Podle mě v současné době nestability ekonomiky a politické krize se víc nežli kdy jindy ukazuje potřeba pevného bodu. Pevného bodu pro dnešek s návazností pro budoucnost.

 Ztráta důvěry v současný společenský i politický systém není nahodilá, ale systematická. Lidé jsou dnes a denně svědky toho, že ti, kteří dali svou důvěru a hlas, předvádějí cokoliv s jediným cílem udržet se u moci. Je evidentní, že moc je návyková. Hodnoty, které nenacházíme-li v přítomnosti, musíme hledat v historii s přesahem do dneška a ještě lépe do budoucnosti.

Hlavní body LIVE - MEDIA programu

Kotva 1

Mám zájem o rozhovor s vámi

Děkuje že máte o nás zájem

bottom of page