top of page

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Program ochránce pomůže dětem o sobě uvažovat jako o členovi týmu produktivních ochránců, který k tomuto řešení napomáhá a který má v pyramidě bezpečí zcela jedinečnou roli. Během kurzu se postupně děti naučí svojí roli ochránce plně uvědomovat, jak zásadní a skutečná je. Hlavním cílem kurzu je řešit nepřipravenost obyvatel v oblasti prevence, násilí a pomoci.

Hlavní body online vzdělávání

Kotva 1

OCHRÁNCE

Povinností každého ochránce, mimo jiné je se řídit svým (pro začátek), morálním a etickým kodexem. Tento kodex by měl obsahovat obsah cílených hodnot, které má každý ochránce ctít a vytvářet je, pro pevný základ vybudování a udržení důvěry. Jedním z atributů je i pozitivní přístup k ochranným výukovým aktivitám, rozvíjení odolnosti proti zátěžovým faktorům z vnějšího i vnitřního prostředí a zejména upevňování zdraví.

hero5.png

Velmi bohatá a komplexní nabídka načerpaných zkušeností

TEORIE

Teorie ochránců

PODCAST

Zájem o ochránce

NABÍDKA PROGRAMŮ

Výcvikové kurzy

VIDEO

Videa ochránců

WEBINÁŘ

Záznamy ochránců

REFERENCE

Zpětná vazba 

PDF

PDF ochránců

PŘÍBĚHY

Příběhy ochránců

bottom of page