top of page

Moje nová kniha
"Cesta na vrchol a ještě dál"

Book_new.png

Celoživotní zkušenosti načerpané během patnáctiletého působení v řadách cizinecké legie, ale také v roli manžela, otce, sportovce nebo kouče.

 

Tato kniha by měla pomoci s nalezením správného směru, k dosažení osobních cílů a následně k dalším cestám. Člověk má v sobě několik miliard nervových buněk a tyto buňky se mnohdy chovají jako stádo ovcí. Potřebují vás, pastýře, kteří jim udávají směr. Toto stádo lze do určité míry ovládat skrz myšlení a podvědomých návyků. Lidstvo slábne nedostatkem pohybu a nuda tlačí lidi do fantazijních, virtuálních a často drogami podmíněných dobrodružství. Rodiče jsou pro děti vzorem, a proto, když budou žít plnohodnotně, budou aktivní fyzicky i duševně, děti se je budu snažit vždy napodobit. Stáváme se tak produktivními ochránci a vytváříme pyramidu bezpečí.

Knihu tvoří pět tematických okruhů na sebe navazujících.

5kruhů.png

Kniha s pokročilým obsahem osobního rozvoje navazuje na moji již vydanou předešlou knihu 15 let v cizinecké legii. Dnes bych tuto knihu rád vydal a věnoval všem, kteří chtějí v životě něco dokázat, a hlavně zůstat šťastnými s cílem spokojeného života. Tuto knihu jsem psal 52 let a mám dnes načerpané celoživotní zkušenosti, a to jako sportovec, elitní voják, manžel, otec, a hlavně nejsem kouč z klimatizované zasedačky.

Tato kniha vzniká ve spolupráci s nadací REGIBASE I., která podporuje všechny, kteří sloužili své zemi – veterány moderní války, raněné vojáky, hasiče, policisty a jejich rodiny. Zranění, která je ochromí, je často nechají bezbranné, zatímco oni nám běžně zachraňují životy a chrání náš majetek. Těm všem poskytuje nadace REGI Base I. pracovní rehabilitaci a lékařskou pomoc doma i v zahraničí. A to vše jen díky pomoci dárců a přispěvatelů. Nadace REGI Base I. rovněž vydává nebo podporuje publikace související s její činností. Věřím, že tato kniha pomůže mnoha lidem, a proto vám mnohokrát děkuji za vaši finanční podporu.

Kotva 1

Křest moji druhé knihy Cesta na vrchol a ještě dál v prostorách REGIBASE se vydařil. Kmotři knihy Petr Jákl producent a režisér, Col. Bruno Bucherie er. fr. vojenský přidělenec, Hynek Čech a moji synové knihu pokřtili jak se patří a já od srdce děkuji. Příjemná atmosféra, skvělá zábava, super lidi, spokojenost na 100%.

IMG_3381_edited.jpg

Potřebuji pomoc

Volá vaše dítě v nouzi při stavbě své osobní cesty

Je fascinující, když se říká, že všechny cesty vedou do Říma a my se můžeme po těchto cestách projít i dnes. Je známo, že první tyto cesty byly postaveny již ve 4. století před naším letopočtem. To, že jsou zde i dnes, je důkazem jejich kvalitních návyků a zdrojů při stavbě. Proto já jsem přesvědčen, že každá stavba cesty začíná svoji konstrukci prvotně v každém z nás. Moderní doba není vždy důkazem kvality, stačí pohlédnout na naše moderní dálnice a cesty dnes.

Jste připraveni vašemu blízkému efektivně pomoci?

„Nikdo neví, jaká bude cesta, nebo čím budete v budoucnosti. Vše vám nasměrují okolnosti a je pouze na vás, zda zůstanete sami sebou nebo zapadnete do sraček, jako někteří z vás.”

NAUČIT - POCHOPIT - PŘEDAT

Všechny naše skutky, činy a jedno jak to nazveme se nikdy nezavděčí všem, to ani není možn
Zde je něco málo z toho, co naleznete v této speciální knize:

Historie, jako zdroj motivace pro zítřek. Po mém návratu do běžného života jsem poznal, že veškeré události prožité při nasazení ve válečných operacích poznamenaly veškerý můj život i myšlení do podivného stavu duševní nerovnováhy. Tisíckrát jsem spatřil, jak denní jas změnil výraz tváří lidí, kteří měli radost, že přežili tmu.

Účastnil jsem se zahraničních misí v Sarajevu, Kosovu, Mostaru, Makedonii, Centrální Africe, Gabonu, Džibuti, Kongu, RDC Kongu i Čadu, a jako první muž z východní Evropy jsem se dostal do elitního komanda výsadkového pluku cizinecké legie CRAP 2. REP. Z legie jsem odešel v roce 2006 v hodnosti „le sergent chef “.

Takže už tenkrát jsem si začal uvědomovat, že není vždy nutné vyřešit konflikt pomocí hrubé síly, ale že to jde i jinak.

U speciální jednotky jsem pak dostal na několik let na starost výcvik a průpravu sebeobrany pro kolegy. Mohl jsem se zúčastnit špičkových stáží, a to přímo v kolébce vrcholových sportovců a šampiónů v Paříži.

Všimli si mě však policejní instruktoři, kteří mi nabídli další stáž na instruktora pro teleskopické obušky ASP systému (USA). Teleskopy v armádě ani u speciálních jednotek tenkrát nebyly ještě známé a já mohu říct, že jsem se osobně podílel na rozvoji tohoto vybavení u francouzské 11. parašutistické divize speciálních jednotek.

Když jsem jako první vstoupil do místnosti, stáli přede mnou tři nepřátelé, kteří nebyli ozbrojeni, takže jsem nepoužil krátkou zbraň ke střelbě, ale k aktivní obraně bez výstřelu.

Roku 2003 jsem opustil 2.REP i Korsiku a mé nové působení bylo v 1.RE v městečku Aubagne ve Francii, kde jsem se mohl v klidu připravovat po dobu necelých tří let na civilní život.

Za svého působení v legii jsem se mohl zdokonalit na své cestě bojovníka a získané technické stupně vyspělosti tomu odpovídají: černý pás 1.DAN kickbox ISKA, 1.DAN kickbox FFBA, 1.DAN China self defence, 3.DAN Profesor FISFO, trenér instruktor pro teleskopické obušky, instruktor Corps a Corps (boj z blízka), trenér instruktor pro letální munici, trenér instruktor pro slzné plyny.

Mám toho ve svém krátkém životě hodně za sebou a vím, že ještě více je toho přede mnou. Důležité je ale vždy zůstat oběma nohama na zemi, být pokorný a dělat svoji práci nebo i hobby vždy na 100 %, protože jinak to nemá smysl.

Již delší dobu studuji různé nové technické záležitosti, jelikož bez nich se dnes člověk neobejde, ale zjistil jsem, že nikde mě nenaučili být sám sobě trenérem. Proto říkám, že dnes se snažím předat své načerpané zkušenosti z terénu i já, a urychlit tak technický rozvoj jedince i skupin.

Abyste si mohli odnést maximum a znásobit svoje osobní výsledky, první pravidlo zní: „musíte se dobrovolně zapojit”. Připravenost je do jisté míry základní vlastností každého jedince. Přesto je možné neustále se ji učit a zlepšovat. Jestliže přijmeme fakt, že naše známé a všední okolí je ve skutečnosti nebezpečné, automaticky zostříme naše smysly.

Pro začátek byste měli pochopit tři základní poznatky, kterými jsou: zjistit, kým doopravdy jste, jakou máte největší vaši osobní touhu, a jak máte nastavenou disciplínu. V této knize je návod jak na to.

Kvalitní návyky vám nebyly při narození dány automaticky, ty si musíte v průběhu svého krátkého života vypěstovat. Jako legionář, který si vždy svojí tvrdou a předbojovou přípravou, kdy je o hladu, unaven, svou fyzickou zátěž neustále zvyšuje a psychickou připravenost zpevňuje. Teprve poté získává pevnou a odolnou strukturu potřebnou v bojových nasazeních, a vy v těch civilních. 

Disciplína návyků je jako dítě, musíte o ni pravidelně pečovat, starat se, rozvíjet ji, a to po celou dobu vašeho působení na tomto světě. Sami dobře víte, že se již mnohokrát vaše návyky dostaly do modulu spící Růženky, kdy čekaly, nebo možná čekají i dnes na probuzení od dobrého člověka.

Hledáte možná další svoji životní cestu, další mety a cíle, které nejsou běžně dosažitelné, tak, abyste mohli sami sobě dokázat, že váš přístup k životu je výjimečný. Tím, že můžete dělat to, co vás baví, tím, v co věříte a děláte to poctivě. To vždy přinese odměnu.

Spravedlnost je štěstí, a vy se ho musíte naučit objevovat. Být a jít příkladem ostatním je ta nejlepší cesta ke spravedlnosti pro dnešní dobu i pro budoucnost. Vychovejte co nejvíce spravedlivých lidí, ono se vám to tisíckrát vrátí.

Dobrý člověk ví, co je humor, a ví také, že je složený ze smíchu a celkové radosti vedeného života. Smích je tou důležitou složkou u každého z vás, která odbourává stres načerpaný vaším okolím. Odstraňuje a uvolňuje duševní napětí, snižuje trému, odbourává pocit úzkosti, zlepšuje paměť, snižuje popudlivost a agresivitu.

Po 15 letech v cizinecké legii jsem pochopil, co je pro život důležité. Po dobu mého působení v CL jsem vlastně ani neměl mnoho času na svůj osobní život a rodinu. Po mém návratu roku 2006 a vstupu do civilního života bylo mým snem založit rodinu a vychovat své děti.

Čtyři typy ochránců máme všichni v sobě a čím dříve pochopíme a začneme využívat jejich silné stránky, tím lepších výsledků dosáhneme, budeme mít více bezpečného času, budeme výkonnější a budeme se ve svém životě bezpečněji i cítit.

Katastrofa je opravdový problém dnešní agresivní doby, co se bezpečnosti týče. Prozradím vám, co přesně Katastrofa je, jak se zbavit její neznalosti a mít více energie a pocitu bezpečí než kdykoliv dříve.

Mapa o devíti bodech. Jakmile naleznete svoji mapu ochránce, dokážete ji efektivně používat a vaše bezpečnost získá ten správný směr, již nebude chodit v bludném kruhu. Mapa vám usnadní poznání, co se týká bezpečnosti, stanovení úkolů i cílů nezbytných pro vaše osobní bezpečí.

Reaguj rychle, aniž bys uvažoval, jakou bojovou pozici zaujmout, důležité je, aby tvůj postoj umožnil diskrétní, přesvědčivou, rychlou a účinnou odpověď. Nedělej žádné velké a široké pohyby, které tě odkrývají, a tím pádem zmenšuješ svou pravděpodobnost úspěchu. Ať už se nacházíš v jakékoliv pozici, musíš být schopen udeřit v kterékoliv situaci, vzpomeň si, že ulice není tělocvična, jenom obrana a úspěšnost se počítá.

Ostražitost je do jisté míry základní vlastností každého jedince. Přesto je možné dále se ji učit a zlepšovat ji. Jestliže přijmeme fakt, že naše známé a všední okolí je ve skutečnosti nebezpečné, automaticky zostříme naše smysly.

Vrátil po třinácti letech do 2. REP s úmyslem přiřazení do operativních záloh cizinecké legie 2. REP. Závěrem mohu říct, že nelituji okamžiku svého příjezdu do 2. REP a dnes vím, že už budu brát pouze mise předem určené s mojí pozicí, a hlavně dle mého uplatnění.

Načerpané schopnosti jsem si přenesl z cizinecké legie do civilního života a snažím se je předat mé rodině, produktivním ochráncům, celé IAODG a možná i vám, milí čtenáři.

A mnoho další rad..

“Dej člověku jednu techniku, a pomůžeš mu v jedné situaci. Nauč ho takticky přemýšlet, a poskytneš mu ochranu na celý život.“

Navrhl jsem, že prvních 200 ks výtisků moji druhé knihy sám podepíšu odešlu a přidám zájemcům osobní věnování. Splněno, kniha cestovala do různých koutů naši země a i do zahraničí. Ted' jde kniha na prodej pouze do distribučních sítí.

Knihy si našla cestu do těchto měst: Backnang – Německo, Bratislava - Slovensko, Brno – Česko, Bořislav – Česko, Benešov u Prahy – Česko, Bernolákovo – Slovensko, Bílina – Česko, Cerekvice nad Bystří – Česko, Částkov - Česko, Čekanovice – Slovensko, Česká Lípa – Česko, Český Těšín - Horní Žukov – Česko, Česká třebová – Česko, Dobřany – Česko, Dolany – Česko, Dohňany - Slovensko, Dunajská Streda – Slovensko, Dubňany - Česko, Frýdek Místek - Česko, Frenštát pod Radhoštěm – Česko, Horní Jiřetín – Česko, Hodonín – Česko, Hustopeče – Česko, Hranice IV-Drahotuše – Česko, Hvozd u Prostějova – Česko, Hurbanovo – Slovensko, Chrudim – Česko, Chudenice – Česko, Chlum – Česko, Irmo – USA, Jablonec nad Nisou – Česko, Kladno – Česko, Kovalovice – Česko, Kroměříž – Česko, Králův Dvůr – Česko, Kutná Hora – Česko, Kojetín – Česko, Konice – Česko, Košice – Slovensko, Litoměřice – Česko, Liberec 5 – Česko, Liberec 4 – Rochlice – Česko, Ludvíkovice – Česko, Martin – Slovensko, Mladá Boleslav – Česko, Most – Česko, Mělník – Česko, Mimoň – Česko, Nový Malin – Česko, Ostrava – Česko, Ostrava – Hrabůvka – Česko, Orlová-Lutyně – Česko, Ostrožská Nová Ves – Česko, Otrokovice – Česko, Olomouc – Česko, Praha 4 – Česko, Praha 5 – Česko, Praha 10 – Česko, Praha Radotín – Česko, Praha 8 – Střížkov – Česko, Pliešovce – Slovensko, Plzeň – Česko, Písek - Česko, Poprad – Slovensko, Rožňava – Slovensko, Rohozec – Česko, Rychnov na Moravě – Česko, Rudolfov – Česko, Rynoltice – Česko, Radkovice u Hrotovic – Česko, Stříbro – Česko, Slavkov – Česko, Sedlčany – Česko, Staré Město u U.H. – Česko, Senica – Slovensko, Sered' - Slovensko, Selce – Slovensko, Slavkov u Brna – Česko, Šintava – Slovensko, Teplice – Česko, Třeboň – Česko, Uherské Hradiště – Česko, Ubislavice – Česko, Ústí nad Labem – Česko, Valašské Meziřičí – Česko, Vamberk – Česko, Vizovice – Česko, Velká Polom – Česko, Velký Týnec Čechovice – Česko, Vráble – Slovensko, Vyškov – Česko, Zlín – Česko, Žatec – Česko, Žamberk – Česko.

Book_new.png

OBJEDNAT KNIHU

Z celého srdce si přeji, abyste dokázali tuto knihu využít ve svůj, jak už osobní, tak i celkový prospěch naší společnosti, měli chuť a disciplínu aplikovat tyto poznatky v cestě spokojeného, šťastného a naplněného života.

Děkuji kniha došla jste úžasný člověk a inspirujete svým chováním a postojem spoustu lidí, škoda že víc lidí jako vy není na světě by bylo lépe.

Michal Bolgáč

cesta na vrchol 4-06.jpg

Kuba Novotný

Kniha dorazila, je super, úplně jsem se do ni začetl je suprově napsána.

cesta na vrchol 4-06.jpg

Roman Škrobal

Vaše kniha dorazila dnes v pořádku děkuji 👍 občas jezdím do Prahy,  tak kdyby byla někdy možnost se s Vámi vyfotit a podat ruku byla by to pro mě velká čest pane Gazdik.

cesta na vrchol 4-06.jpg

Juraj

Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať. Kniha prišla aj s venovaním, obsah ako aj čítanie veľmi náučné a zaujímavé takže všetko v poriadku. Prajem všetko dobré a veľa úspechov.  Senica  Slovenská republika

cesta na vrchol 4-06.jpg

Filip Tomešek

Dobrý den, dnes kniha dorazila, děkuji mnohokrát a jdu hltat

bottom of page